Duurzaam en welstandvrij bouwen in Almere

Duurzaamheid in Almere

Aandacht voor duurzaamheid is geen modeverschijnsel meer, dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Almere is ook niet de enige stad die klimaatverandering en vervuiling van het milieu met alle middelen wil tegengaan. Maar voor Almere is er ook een andere aanleiding: de kans te investeren in de kwaliteit van een stad die zich nog volop ontwikkelt.

Duurzaamheid en ecologie zijn hierbij de leidende thema’s. Duurzaamheid is in deze benadering een veelomvattend begrip. Ecologische duurzaamheid is onmisbaar, maar daarnaast heeft de stad ook sociale en economische duurzaamheid nodig. Een stad moet bestand zijn tegen veranderingen, ze moet veerkracht hebben, ze moet zichzelf in de jaren of eeuwen van haar bestaan telkens weer kunnen vernieuwen. Samen werken dus, aan een duurzaam Almere!

Almere Principles

Almere heeft haar eigen Principles. Deze zeven uitgangspunten zijn de motor voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere en bieden een inspirerend kader voor de ontwikkeling van de stad.

Mer informatie kunt u vinden bij:

Welstand

De gemeenteraad heeft in januari ingestemd met de Zienswijzennota Welstandsnota Almere 2014 en met de Welstandsnota Almere die hierdoor binnenkort in werking treedt. Met de nieuwe welstandsnota Almere 2015 wordt Almere (grotendeels) welstandvrij.

Het stadsbeeld van Almere zoals we dat kennen is voor een belangrijk deel ontstaan aan de tekentafel en onder regie. De laatste jaren richt de gemeente zich bij de ontwikkeling van de stad meer en meer op de eindgebruikers. De overtuiging groeit dat we meer kunnen loslaten en op deze manier ruimte kunnen geven aan mensen die zelf de stad willen en kunnen maken. Dat in Almere de burgers en ondernemers zelf de stad maken, mag ook zichtbaar worden in het beeld van de woongebieden en bedrijventerreinen. Dit nieuwe welstandsbeleid speelt daar op in. Het uitgangspunt is dat Almere welstandsvrij wordt, tenzij het gaat om gebieden waar het aanzien van de stad het particuliere belang nadrukkelijk overstijgt.

Tot nu toe kregen vrijwel alle bouwwerken in Almere een welstandstoets waarin gekeken werd naar uiterlijke kenmerken en hoe het gebouw past in de omgeving. Met het nieuwe welstandsbeleid hoeft dat voor een groot deel van de stad niet meer. De gemeente toetst daarbij het bouwplan wel aan de het bouwbesluit (denk aan de constructie en de veiligheid van een pand) en het bestemmingsplan. Zo mag men bijvoorbeeld geen woning bouwen op een plek waar volgens het bestemmingsplan alleen een kantoor mag komen. Ook wordt de maximale hoogte van een bouwwerk vaak door het bestemminsplan geregeld. In de nieuwere wijken als Almere Poort en Nobelhorst gaan zogenaamde kwaliteitsteams (of supervisoren) aan het werk die de uiterlijke kwaliteit van deze stadsdelen bewaken. Zij zijn betrokken bij het hele bouwproces en letten daarbij goed op de ruimtelijke kwaliteit.

In de bijzondere delen van de stad (zoals het unieke Almeerse groenblauwe raamwerk, de grotere projecten langs de hoofdinfrastructuur, de centrum-gebieden van de stadsdelen of speciale projecten her en der in de stad; bijvoorbeeld de BouwRai-gebieden) blijft de welstandstoets gewoon geldig. Daarnaast blijft er voor de hele stad een vereenvoudigd reclamebeleid gelden. Medio maart zal het nieuwe beleid in werking treden.

meer info --> Welstand