Vestigingsmogelijkheden

Wanneer u zich (als ondernemer, maatschappelijke voor- ziening, instelling of vereniging) in Almere wil vestigen, óf al in onze stad actief bent en wil verhuizen, dan helpen wij u uiteraard graag verder op weg.

Samen met u gaan we op zoek naar een passend aanbod. In een oriënterend gesprek met onze medewerkers kunt u aangeven wat uw wensen zijn.

Bent u van plan om zelf te (laten) bouwen? Of zoekt u snel beschikbare ruimte? U zit komt met de juiste specialist aan tafel en aan de hand van uw plannen kijken we samen hoe u zich het beste (verder) kunt ontplooien in Almere. We laten u ook weten waar de mogelijke (wettelijke) grenzen liggen en adviseren u wat voor uw type bedrijf een passende locatie kan zijn. We gaan altijd voor maatwerk. Als u een kavel wilt kopen, dan bieden we u de keuze tussen:

  • koop
  • huur
  • erfpacht

Via het Makelpunt hebben we overzichten voor u van gemeentelijke panden. Voor panden die geen eigendom van de gemeente zijn verwijzen wij u door naar een (bedrijfs)makelaar. Wij kunnen aangeven of de door u gewenste bedrijfsactiviteit op de door u aangegeven locatie toegestaan is. Daarom kunt u voor meer informatie hierover contact opnemen met telnr. 14036 en vragen naar het ondernemersloket.

Bereikbaarheid Almeerse bedrijventerreinen

Op een aantal trajecten zijn al afspraken gemaakt waarmee de bereikbaarheid wordt verbeterd. Zo wordt de capaciteit op de Flevolijn uitgebreid door het systeem van ‘kort volgen’, wordt de A6 vanaf 2017 verdubbeld en wordt geïnvesteerd in verbreding en betere benutting van de dreven binnen Almere.

  • Aanpassing van de onderdoorgangen onder de A6 tot aan de Weerwaterzone,
  • het verbreden van de Waterlandseweg naar 2x2 rijstroken,
  • aanpassing infrastructuur van Almere Hout-Noord inclusief een ontsluitingsweg naar de Vogelweg,
  • uitbreiding van de Hogering naar 2x3 rijstroken tot aan de Hollandsedreef.

Daarnaast zijn er plannen om een IJmeerverbinding aan te leggen tussen Almere en Amsterdam. Deze plannen zijn uitgewerkt, maar hierover is nog geen definitief besluit genomen.

Ook kunt u de volgende filmpjes bekijken via youtube en de website van Rijkswaterstaat mbt de bereikbaarheid van Almere (A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere)