Vestigen en uitbreiden in Almere

Hoe verloopt uw aanvraag als u een bedrijf wil

Als u zich wilt vestigen in Almere kan er sprake zijn van twee trajecten: U wilt zich gaan vestigen of uitbreiden in een bestaand pand. Daarnaast kan het zijn dat u op zoek bent naar een locatie voor nieuwbouw van uw bedrijf. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen wat vervolgens de procedure is.

Vestiging/uitbreiding bestaande locatie

De gemeente Almere kent geen vestigingsvergunning. Dit betekent niet dat u zich zomaar overal mag vestigen. Afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteiten en uw nieuwe huisvesting bent u verplicht een aantal toetsen te laten uitvoeren door de gemeente. Uit deze toetsen wordt duidelijk of u bepaalde vergunningen nodig heeft, en welke. De voorwaarden die zijn vastgelegd in de diverse bestemmingsplannen zijn hierbij leidend. Wij adviseren u dan ook om u tijdig te laten informeren welke voorwaarden voor u wellicht van toepassing zijn.

Bestemmingsplannen

In verband met de juridische gevolgen kunnen wij telefonisch geen inhoudelijke informatie geven over bestemmingsplannen. Veel informatie is door uzelf in te zien via de link naar de ruimtelijke plannen. Hier vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die ter inzage liggen of in procedure zijn. Overigens vindt u hier niet de oudere bestemmingsplannen die nog uitsluitend op papier zijn vastgesteld. Hiervoor kunt u persoonlijk langs komen aan de balie van Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Afwijken van het bestemmingsplan

Soms is een initiatief in strijd is met het bestemmingsplan. Dan wordt bekeken of afwijken van het bestemmingsplan mogelijk en wenselijk is. Daarbij vindt een goede afweging van belangen plaats. Eventuele medewerking gebeurt door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning. Wij adviseren u om vooraf contact met ons op te nemen omtrent de haalbaarheid van uw plannen.

Bestemmingsplantoets

Aan het laten uitvoeren van een bestemmingsplantoets zijn kosten verbonden. Deze bedragen momenteel € 78,65 (2018). Voor een oriënterend gesprek over bestemmingsplaninformatie worden uiteraard geen kosten berekend. Wanneer het gesprek ertoe leidt dat er toetsen moeten worden uitgevoerd dan zal de ondernemer geïnformeerd worden.

Benodigde vergunningen

Bij de realisatie van uw plannen krijgt u te maken met zowel landelijke- als plaatselijke regelgeving en vergunningen. Uiteraard kunnen wij u hierbij adviseren en behulpzaam zijn. Zo kunnen wij aangeven wat de mogelijkheden zijn om u in een bestaand pand te vestigen en welke vergunningen u daar voor nodig heeft. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het verbouwen van uw pand, een omgevingsvergunning of een horecavergunning voordat u in exploitatie mag.

Vooroverleg

Wij adviseren u om in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met het ondernemersloket. Zij kunnen u adviseren en begeleiden gedurende het vergunningtraject. Dit vooroverleg heeft geen formele status maar kan zeker bij meer complexe projecten wel lonend zijn. U heeft dan al in een vroeg stadium contact met de specialisten binnen de afdeling, die u behulpzaam kunnen zijn, en kunnen adviseren. Dit kan het uiteindelijke proces van de aanvraag zelf verduidelijken en vereenvoudigen.

Vestiging nieuwe locatie/aankoop of huur grond

Intake gesprek

Wij zullen in een intakegesprek uw wensen inventariseren en aangeven welke informatie wij van u vragen om u behulpzaam te kunnen zijn. Deze inventarisatie is belangrijk om u zo snel mogelijk met de juiste specialist in contact te kunnen brengen. Van deze contactpersoon krijgt u binnen twee weken een uitnodiging voor een vervolggesprek. Uiteraard kunnen ook andere vragen worden gesteld, welke wellicht elders in de organisatie uitgezet moeten worden. Dit kunnen wij voor u verzorgen zodat u niet zelf op zoek hoeft te gaan.

Vervolggesprek

In het vervolggesprek zitten vanuit de gemeente soms meerdere mensen aan tafel om zo snel mogelijk met u te kijken naar de mogelijkheden en de diverse vragen zoals:

  • Past uw vraag binnen de gemeentelijke programma’s en beleidswensen?
  • Wat is een goede plek voor uw initiatief?
  • Welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan en het terrein zelf?
  • Wat zijn de financiële aandachtspunten (bedrijfsplan, grondkosten, investering, subsidies)?
  • Welke stappen moeten worden gezet en welke vergunningen zijn daarbij nodig?

Na een of meer vervolggesprekken zal duidelijk worden of er mogelijkheden zijn voor verkoop of verhuur van grond en of realisatie van het initiatief haalbaar is. Vaak gaat dit snel, soms vraagt het een langer traject van zoeken naar investeerders of het herzien van het bestemmingsplan. Het uitgangspunt is: de gemeente helpt bij ieder initiatief. Niet dat we financieren, maar we kunnen wel maximaal helpen. Hierbij moeten natuurlijk de belangen van zittende ondernemers en omwonenden goed geborgd blijven. Het bestemmingsplan en vergunningenstelsel zijn hierbij de instrumenten.

Midoffice

Als er sprake is van discussie, verschil van inzicht binnen de gemeente en/of strijdigheid met het bestemmingsplan, wordt uw vraag voorgelegd aan een groep gemandateerde vertegenwoordigers van diverse diensten. Zij kunnen met elkaar knopen doorhakken of, als het moeilijk blijft, het initiatief voorleggen aan directie en bestuur. U kunt als klant zelf veel betekenen bij de inbreng van uw initiatief. Naarmate uw aanvraag meer financieel en gedegen is onderbouwd, valt het makkelijker en sneller in te passen en zal het uiteindelijke uitvoeringstraject sneller gaan.

Waarvoor kunt u niet bij ons terecht, maar helpen wij u wel door middel van informatie?

  • Beschikbare panden Wij hebben geen overzicht van beschikbare panden voor u. Voor panden die geen eigendom van de gemeente zijn verwijzen wij u door naar een makelaar. Wel kunnen wij aangeven welke ruimte het bestemmingsplan biedt om initiatieven op een bepaalde locatie te realiseren. Wanneer u een pand wat in eigendom is van de gemeente wilt huren voor (maatschappelijke) activiteiten, verwijzen we u door naar het makelpunt.
  • Startende ondernemers Wanneer u een onderneming wilt starten en vragen heeft die geen betrekking hebben op huisvesting, vergunningen of het bestemmingsplan, maar meer op het ondernemerschap zelf, dan kunt u voor informatie terecht bij onze zakelijke partners.