Tenderned/Aanbestedingskalender

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure
  • gelijke behandeling van inschrijver

De gemeente Almere kondigt al haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten en leveringen aan ophttp://www.tenderned.nl.

Alle Europese aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl.

Heeft u interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan voor diensten en leveringen www.tenderned.nl en voor “werken” www.aanbestedingskalender.nl in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn.