Economische cijfers van Almere

Over de Almeerse economie (pdf 830 kb) : banengroei en werkgelegenheid, beroepsbevolking, oppervlakte, arbeidsplaatsen en vestigingen van horeca, bedrijven, kantoren en markten naar stadsdeel en wijk in Almere.

Het Excelbestand Economie stad en wijk vindt u hier.

Meer over Economie en Arbeidsmarkt Flevoland 2015-2016

Slechtere arbeidsmarktpositie laagopgeleiden

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt de komende jaren onder druk te staan. Van alle groepen op de arbeidsmarkt hebben de laagopgeleiden de slechtste uitgangssituatie. Dit komt tot uiting in de relatief lage participatie en de relatief hoge werkloosheid. Dit komt vooral door de aanhoudende recessie. Die beperkt de uitbreidingsvraag op korte termijn en zorgt voor concurrentie van andere groepen op de arbeidsmarkt, die vaak hoger opgeleid zijn maar op hun eigen niveau geen passende baan kunnen vinden.

Ook de vergrijzing speelt een rol: de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking is toegenomen en mensen blijven langer aan het werk. Verder komt het door internationale arbeidsmigratie, de verwachte voorzetting van de flexibilisering en de perceptie van werkgevers.

Een gezamenlijk onderzoek van de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend, Zaanstad en de regio Het Gooi en Vechtstreek, uitgewerkt voor O+S Amsterdam, beschrijft de ontwikkelingen tussen 2001 en 2011. In het onderzoek staan de verschillen binnen de MRA en binnen de beroepsbevolking, naar leeftijd, geslacht, herkomst en sector.

Wijkprofielen

Meer over de Almeerse woonwijken, bedrijven en bedrijventerreinen op wijkniveau vindt u in wijkprofielen (pdf 2,5 Mb).

De Excelbestanden Wijkprofielen bedrijvenwijken en Wijkprofielen woonwijken vindt u hier.