Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de Bedrijven Investeringszone (BIZ) betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Om tot een BIZ te komen stellen de ondernemers en/of de eigenaren samen een plan op. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil uitvoeren en welke begroting daarbij hoort.

Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak onder de ondernemers/eigenaren, stelt de gemeenteraad een heffing in voor alle ondernemers/ eigenaren in het betreffende gebied. Zij betalen deze heffing aan de gemeente. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting.

Een BIZ-vereniging of een BIZ-stichting wordt voor ieder BIZ-gebied afzonderlijk speciaal daartoe opgericht. Die vereniging of stichting gebruikt dat geld vervolgens om de voorgenomen activiteiten uit het BIZ-plan uit te voeren. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij openbare ruimte breed wordt geïnterpreteerd: ook activiteiten op het internet vallen hieronder. Het is niet mogelijk dat gemeentelijke taken worden gefinancierd vanuit de BIZ.