Zakelijke netwerken

Zakelijke netwerken

Organisaties als de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), World Trade Center Almere Area (WTC AA), Economic Development Board Almere (EDBA), Kamer van Koophandel, Almere City Marketing (ACM) en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) vormen het lokale netwerk van bedrijven en organisaties in Almere. Zij zijn allemaal op hun eigen terrein belangrijk voor gevestigde en nieuwe bedrijven:

Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

De VBA is een zakelijk netwerk in Almere, voor zowel gevestigde bedrijven als bedrijven die van plan zijn zich in Almere te vestigen. Het is een vereniging van ondernemers die de belangen van haar leden behartigt. Het is een platform om kennis en kennissen op te doen. De VBA brengt onder meer samen met ACM vier keer per jaar het Zakenmagazine Almere uit. Ze organiseert de Almere Business Contact Dagen, het Miljoenennota-ontbijt, Zakenuurtjes en de Nieuwjaarsreceptie (in samenwerking met de gemeente Almere).

Zie ook: www.vba-almere.nl

Economic Development Board Almere (EDBA 2.0)

De Economic Development Board Almere (EDBA 2.0) heeft als doel de economische groei, welvaart en economische structuur in Almere duurzaam te versterken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere uitvoeringsorganisaties in de regio (Metropoolregio Amsterdam).

De agenda van de EDBA 2.0 richt zich met name op de vraagstukken gezonde jeugd, energieneutrale en afvalloze stad en verbonden stad. Daarnaast zet de EDBA 2.0 zich in voor het doorontwikkelen van open innovatieplatforms (zoals Big Data Value Center, Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere).

World Trade Centre Almere Area (WTCAA)

WTCAA is een dienstverlener voor internationaal zakendoen in Almere die zowel starters als gevestigde ondernemers met internationale ambities verder helpt. WTCAA is aangesloten bij en gecertificeerd door het wereldwijde WTC netwerk ( meer dan 300 WTC vestigingen in ruim 100 landen en 750.000 aangesloten bedrijven) en onder meer bekend door de International Business Club (IBC).

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (KvK)

De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt. Maar ook door het aanbieden van seminars, online informatie en adviesgesprekken. De Kamer van koophandel is gevestigd op het Ondernemersplein in de B-passage van het stadhuis van Almere. Zie ook: Kamer van Koophandel

Almere City Marketing (ACM)

ACM is een zelfstandige stichting die, in nauwe samenwerking met de gemeente en marktpartijen, tot doel heeft om de voorkeur voor de stad Almere te vergroten.

ACM richt zich op 3 kerntaken:

Zie ook: www.almere-citymarketing.nl

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL)

De OMFL werkt aan uiteenlopende projecten met als doel:

  • themasessies met deskundigen
  • specifieke bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken
  • kansen om uw internationale netwerk te vergroten door netwerkbijeenkomsten en gebruik van het WTC netwerk
  • het beleid van overheden is het vertrekpunt, maar er wordt ook proactief gekeken naar kansen voor economische groei van Flevoland. OMFL slaat een brug tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Ondernemers die al gevestigd zijn in Flevoland of dit overwegen en op zoek zijn naar kennis en praktische ondersteuning kunnen terecht bij de OMFL.
  • stadspromotie door het genereren van (vrije) publiciteit over Almere, uitvoering van de VVV functie en de regie over grootstedelijke evenementen.
  • beheer en versterking van het merk en stadslogo van Almere in eigen uitingen en die van de gemeente en marktpartijen.
  • het stimuleren en initiĆ«ren van samenwerking met en tussen partijen in de stad om de marketing van Almere te versterken. Zo organiseert ACM twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst waarbij alle partners en stakeholders van ACM te gast zijn.
  • het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid in Flevoland
  • het stimuleren van economische samenwerking

Zie ook: www.omfl.nl

Netwerken en Belangenbehartigers en Zakelijk Ontmoeten

Voor meer info over Netwerken en Belangenbehartigers en Zakelijk Ontmoeten zie ook: http://www.ikonderneeminalmere.nl/vestigingsmogelijkheden/zzp-er-in-almere