Projecten en initiatieven

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie is van grote waarde voor Almere! Het is van invloed op verschillende disciplines zoals: werkgelegenheid, leefbaarheid, gezondheid, integratie en kwaliteit van leven. Het zet Almere op de kaart, er komt meer beleving in de stad. Kortom : Het maakt de stad!

Wat valt eronder onder vrijetijdseconomie :

 • attracties en vermaak
 • watersport en recratie
 • wellness en health
 • horeca en uitgaan
 • festivals en evenementen
 • verblijfsaccommodaties

In een groeiende stad als Almere zal de behoefte in deze sector alleen maar toenemen.

De vrijetijdseconomie is een stabiele sector die groeit. De vooruitzichten in deze markt zijn gunstig. Veel mensen hebben een baan in deze sector en dit zal alleen maar groeien. In Almere zijn er de laatste jaren veel initiatieven van de grond gekomen maar het niveau wat bij een stad als Almere hoort is nog zeker niet bereikt.

Almere heeft de vrijetijdssector veel te bieden en wil de kansen niet laten liggen maar juist benutten. De vrijetijdssector is goed voor de kwaliteit van de stad en het imago. Bovendien trekken vrijetijdsvoorzieningen bezoekers en wordt met de ontwikkeling van vrijetijdssector de werkgelegenheid vergroot en het investeringsklimaat verbeterd. Gemeente Almere wil ruimte bieden, wil initiatieven mogelijk maken. Het college van B en W heeft de Kansenkaart Vrijetijdseconomie vastgesteld. De nota is via deze link te vinden.

Deze kansenkaart is opgesteld in samenwerking met de Stichting Leisurebelang Almere (SLBA) en Almere City Marketing (ACM). In de kansenkaart zijn 16 locaties in de stad aangewezen waar kansen liggen voor de ontwikkeling van vrijetijdsvoorzieningen.

Ziet u kansen en wilt u die graag benutten? Laat ons weten wat u plannen zijn en neem contact op met Conny Bouw 06 – 136 08 445 of email naar Conny Bouw (link naar emailadres), want samen maken wij de stad.

Food en Floriade 2022    

De Floriade in 2022, geeft ondernemers in de productie, handel en logistiek van voedingsmiddelen een open podium om samen te werken aan productinnovatie.

De gemeente Almere biedt ondernemers bovendien toegang tot een breed netwerk van bedrijven actief in life sciences, foodlogistiek,- en productie, sales & services. Slimme connecties met nieuwe toeleveranciers of afnemers die uw onderneming sterker maken in de regio, in Nederland en ver daarbuiten.

Het beste ingrediënt bewaart Almere overigens in de bodem, diep onder de dikke kleilagen. Oerwater van de hoogste kwaliteit komt in Almere gewoon uit kraan! Redenen waarom bijvoorbeeld Yakult Almere koos om hun Europese hoofdvestiging. Maar ook logistiek dienstverlener in de kaas Royal Aware Food Group, top vleesgroothandel Nice to Meat en vele andere bedrijven in de voedingingsmiddelen industrie vonden hun weg al naar Almere.  

Smaakt dit naar meer? Voor vestiging van uw productielijn, distributiecentrum, R&D of customer service centre in de voedingsmiddelenbranche moet u in Almere zijn.

Meer weten? Vertel ons wat uw plannen zijn en neem contact op met het Team Food van de gemeente Almere: 036-5399487 of  stuur een e-mail naar D. Kruit. (link naar emailadres)

 

Logistiek en E-commerce

Almere is een goede vestigingslocatie voor plaatselijke, regionale en landelijk opererende logistieke en e-commerce bedrijven.

Infrastructuur

De infrastructuur (rijkswegen A6 en A27) maken de logistieke bedrijventerreinen vanaf de weg zeer goed bereikbaar.

Met name logistieke bedrijven die zich ook buiten de logistieke driehoek Havengebied Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied kunnen vestigen, vinden in Almere een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat waarbij een landelijke dekking van het distributienetwerk wordt gewaarborgd.

E-commerce logistiek

Met name de logistieke kant van de e-commerce (opslag, orderpicking en distributie) kan vanuit Almere effectief en efficiënt worden uitgevoerd, zowel plaatselijk, regionaal of landelijk en internationaal. Het gemeentelijke beleid is er op gericht open te staan voor het faciliteren van nieuwe en innovatieve initiatieven op het gebied van e-commerce en logistiek

Almere is een uitstekende voedingsbodem om succesvol te ondernemen in de e-commerce. Ondernemingen zoals Staples, Scala, Albert.nl, PostNL, De Buren, SuperDirect en Geodis maken al gebruik van de logistieke hotspot Almere. Inmiddels staat Almere te boek als  “e-commerce hoofdstad van Nederland” mede op basis van het ruime aantal geregistreerde webshops en de veelvoud van online aankopen vanuit een bevolking die e-commerce “met de paplepel” heeft meegekregen.

Aanbod

Naast gronden voor nieuwbouw, biedt Almere logistieke ruimten in bestaande gebouwen en is er in Almere logistiek arbeidspotentieel aanwezig.

Support vanuit de gemeente

Naast deze faciliteiten biedt Almere te vestigen bedrijven een uitgebreide ondersteuning aan bij het vestigingsproces. Vanuit een centraal georganiseerd accounthouderschap worden bedrijven vanaf het eerste moment van interesse tot ruim over de daadwerkelijke vestigingsdatum heen, bijgestaan en ondersteund door een "eigen" gemeentelijke functionaris die alle bij het proces betrokken partijen in beeld kan brengen en aan elkaar kan verbinden. Laat ons weten wat uw plannen zijn en neem contact op met de gemeente Almere door een mail te sturen naar Lammert Wierstra (link naar emailadres).

Arbeidsmarkt en onderwijs

Op de arbeidsmarkt worden de tekorten nu voelbaar. Niet alleen de beschikbare aantallen, maar vooral de kwaliteit van de werknemers speelt de bedrijven parten. Volgens kenners moeten werkgevers de komende vier jaar weer gaan vechten om vakmensen. Een oplossing zoeken ze onder meer in het beter aansluiten van het aanbod van MBO en HBO op de vraag van het bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente moeten intensiever en innovatiever met elkaar moeten gaan samenwerken.

Technocentrum Flevoland

Technocentrum Flevoland Technocentrum Flevoland is een belangrijke speler in Almere in het verbeteren van de situatie op de technische arbeidsmarkt. Men initieert en organiseert samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio en zorgt voor planvorming, continuïteit en binding daarin. Hun motto: niet vergaderen, maar doen!

Men werkt samen met bedrijven en scholen aan projecten om jongeren te boeien en te binden aan de technische sector. Als een spin in het web zijn ze actief betrokken bij het creëren van evenwicht op de arbeidsmarkt. Door middel van een toenemende interesse voor de sector techniek op het vmbo, het creëren van voldoende aanbod van mbo en hbo-opleidingen en het verhogen van het gemiddeld opleidingsniveau in de provincie.

Bijdrage sport aan Almeerse economie

Het belang van sport is meer dan ‘sportieve belangen’, het winnen of verliezen van een wedstrijd. Aan sport zit meer vast, denk aan: plezier en vermaak, bewegen, gezondheid, competitie, maatschappelijke betrokkenheid (meedoen) en persoonlijke ontwikkeling. Vergeet echter niet de economische aspecten verbonden aan de sport. Voor veel sporten zijn bijvoorbeeld speciale kleding en attributen vereist, evenals speciale sportfaciliteiten (gebouwen, terreinen). Deze worden geproduceerd, komen op de markt en worden vervolgens gekocht door sporters, sportorganisaties, zoals verenigingen, of de overheid. In bijna iedere tak van de economie zijn werknemers en zelfstandigen actief in de productie van sportgerelateerde goederen of diensten. Hoeveel economische waarde creëert de sport voor Almere? Hoeveel wordt er besteedt aan sportproducten? Hoeveel mensen zijn er werkzaam in de sport?

Samenwerking is goed voor sportverenigingen, sporters en organisatoren van sportevenementen, maar zeker ook voor ondernemers. De passie die sporters hebben voor hun sport, de doelen die ze stellen en het samenwerken zijn competenties die ook goud waard zijn in het bedrijfsleven. Zo kan een sporter een voorbeeldfunctie in een bedrijf hebben. Kijk naar uitzendorganisatie Randstad die met Epke Zonderland topsport in de hele organisatie verwerkt heeft. Ze noemen het Goud op de werkvloer. Economie maakt talent mogelijk en andersom zijn sporters een voorbeeld voor medewerkers bij de bedrijven: sporters kunnen hen motiveren en gezonde, fitte werknemers leveren een beter rendement.’ En een dynamisch en verbonden bedrijfsleven is goed voor Almere als vestigingsplaats, ook in relatie met de regio.

Bijdrage Werken aan taal = werken aan een beter bedrijfsresultaat

Veel medewerkers hebben moeite met lezen en schrijven. Er zijn meer dan 500.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. Zij hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze onvoldoende kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Ze werken vooral in sectoren als zorg- en welzijn (25%), industrie (20%), handel en horeca (17%) en schoonmaak, beveiliging en uitzendwerk (11%). Veel werkgevers realiseren zich niet dat ook geschoolde medewerkers laaggeletterd kunnen zijn. Van alle laaggeletterden heeft ongeveer een kwart een vmbo- of mavodiploma. Ongeveer eenderde heeft een mbo-diploma.

Beter lezen en schrijven is pure winst

U kunt met ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven diverse acties ondernemen om laaggeletterdheid binnen uw organisatie aan te pakken. Een behoorlijk aantal organisaties in Nederland werkt al aan het terugdringen van laaggeletterdheid. FloraHolland, Sodexo, Scania, KLM, ZZG zorggroep en Asito zetten zich in voor een betere taalvaardigheid van hun medewerkers. Het Juridisch Loket en de Belastingdienst maken laaggeletterdheid bespreekbaar bij hun klanten en verwijzen ze door naar een cursus lezen en schrijven. De schoonmaak- en uitzendbranche ondersteunen hun organisaties bij het verbeteren van taalvaardigheden van de medewerkers of klanten. 

 • Voldoende en voldoende goed opgeleid personeel met een technisch beroep op de arbeidsmarkt.
 • Versterking van het bedrijfsleven in Flevoland en bijdragen aan een aantrekkelijk vestigings- en innovatieklimaat voor nieuwe en bestaande bedrijven (door o.a. kennisuitwisseling en innovatie bevorderen).
 • Winst door grotere productiviteit en flexibiliteit van medewerkers. Geletterde medewerkers zijn minder afhankelijk van collega’s, kunnen zelfstandiger werken en zijn productiever. Dat komt omdat ze bijvoorbeeld werkinstructies beter kunnen lezen en begrijpen, die door digitalisering van werkprocessen steeds vaker schriftelijk worden gegeven. Medewerkers zijn bovendien op meerdere functies inzetbaar.
 • Winst door een lager ziekteverzuim Geletterde medewerkers ervaren minder stress op de werkvloer omdat ze zelfredzamer zijn. Ze zijn minder vaak ziek en kunnen hun eigen gezondheid beter regelen: ze kunnen bijsluiters van medicijnen lezen en gemakkelijker zelf informatie inwinnen over de behandeling van gezondheidsklachten.
 • Winst door meer veiligheid op de werkvloer Geletterde medewerkers kunnen beter kennis nemen van veiligheidsvoorschriften en werkinstructies.
 • Winst door betere communicatie met de klant
  Een geletterde medewerker communiceert beter met de klant. Door de communicatie richting de klant te vereenvoudigen bereikt u de klant beter en is deze sneller tevreden.

Wat kunt u doen?

 • U kunt medewerkers een cursus lezen en schrijven aanbieden U kunt eenvoudig een cursus lezen en schrijven aan uw medewerkers aanbieden via een ROC of een andere taalaanbieder in de regio (zie Taal Werkt). Misschien heeft uw organisatie al een eigen opleidingscentrum. Ook kunt u lezen en schrijven onderdeel maken van beroepsgerichte opleidingen om zo de drempel voor deelname te verlagen.
 • U kunt bijklanten beperkte taalvaardigheden herkennen en ze doorverwijzen naar een cursus. Wanneer uw organisatie veel klanten ontmoet (bijv. aan de balie of via een woningbouwcorporatie) kunt u eenvoudig herkennen of zij moeite hebben met lezen en schrijven. U kunt uw collega’s trainen in het herkennen van laaggeletterdheid zodat zij dit met de klant bespreekbaar kunnen maken en door kunnen verwijzen naar een cursus lezen en schrijven.
 • U kunt laaggeletterdheid bespreekbaar maken binnen de organisatie. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven weten dit vaak goed verborgen te houden. Daarom is het van belang dat het taboe wordt doorbroken en het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door hier aandacht aan te besteden in personeelsfolders of het onderwerp van gesprek te maken in functioneringsgesprekken of tijdens werkoverleggen.