Factsheet Almeerse arbeidsmarkt

Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt

Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij worden onvermijdelijk geconfronteerd met de uitstroom van de babyboomgeneratie, de verminderde interesse in technische opleidingen en de snelle veranderingen in het bedrijfsleven, waar onderwijsinstellingen niet zo snel op kunnen reageren. Hierop zullen werkgevers zich moeten voorbereiden.

De factsheet ‘Arbeidsmarkt Almere’ is speciaal opgesteld voor werkgevers. Deze kernachtige informatie kan u mogelijk ondersteunen bij de formulering van de eigen arbeidsmarktstrategie voor uw bedrijf of sector. Als werkgever bent u immers ook geïnteresseerd in de aansluiting tussen vraag (vacatures) en aanbod (werknemers).

In de factsheet vindt u de belangrijkste informatie over de Almeerse economie en arbeidsmarkt. Daarbij gaat deel 1 in op de vraag naar arbeid: Hoe staat het met de werkgelegenheid in Almere en de regio en hoe verhoudt zich dat tot de landelijke situatie? Deel 2 beschrijft de aanbodkant van de arbeidsmarkt: Wat zijn de ontwikkelingen in de beroepsbevolking en de werkloosheid? Voor een goed ondernemersklimaat is inzicht in aanbod van arbeid en vraag naar arbeid belangrijk. Maar voor u als ondernemer is de aansluiting tussen vraag en arbeid wellicht het belangrijkst. Immers, een hoogopgeleide arbeidsbevolking sluit niet altijd aan bij het soort opleiding waar de markt om vraagt: Deel 3 geeft u een indicatie van de ontwikkelingen en verwachtingen van de tekorten en overschotten op de regionale arbeidsmarkt? Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod matchen werkt Almere op verschillende manieren samen met het bedrijfsleven, onderwijs en de regio. In deel 4 wordt kort ingegaan op enkele van deze samenwerkingsverbanden.

Bekijk hier de factsheet (pdf)