5 juli 2018

Bedrijventerrein Veluwsekant Oost in Almere gaat grondig worden opgeknapt. De provincie, gemeente en ondernemers in het gebied investeren samen bijna een half miljoen euro in de kwaliteit van het terrein.

Zo worden er aanpassingen gedaan aan de wegen en bermen. Met de herinrichting willen ze zorgen voor een oplossing voor de parkeerdruk. Ook worden de bermen vrij gehouden van rommel en foutgeparkeerde auto's. Het is de bedoeling dat dit zorgt voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven.

Met het hele project is een bedrag van 446.200 euro gemoeid. De ondernemers investeren ongeveer 190.000 euro in het gebied. De provincie betaalt een bijdrage van bijna 130.000 euro vanuit het Provinciale Herstructurering Programma. De gemeente Almere draagt een vergelijkbaar bedrag bij.

Meer werkgelegenheid
Uiteindelijk moeten alle maatregelen zorgen dat het bedrijventerrein aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich daar te vestigen. Dat zal volgens de betrokken partijen meer werkgelegenheid opleveren.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden media 2018 beginnen. Zaken die met beplantingen te maken hebben vinden plaats in het najaar.