15 juni 2015

Per april starten het Stageservicepunt en het Werkgeversserviceteam op het Ondernemersplein in Almere. Zij nemen de plek in van de Belastingdienst.

De fiscus heeft aangegeven dat ze zich landelijk meer willen richten op dienstverlening aan de klant via Internet en telefoon. De permanente aanwezigheid op het Ondernemersplein Almere past niet langer in deze visie. De gemeente kijkt terug op een goede samenwerking in het afgelopen jaar en geeft aan de keuze van de Belastingdienst te respecteren.

Het Stageservicepunt is een wens vanuit de raad om op het Ondernemersplein Almere diensten te verlenen aan ondernemers rondom stages. Op het Ondernemersplein komt nu een fysiek punt waar ondernemers terecht kunnen met hun openstaande stageplekken. Leerlingen hebben nu vaak moeite met het vinden van een stageplaats. Het bedrijfsleven heeft vaak wel een plek, maar ze weten niet altijd hoe ze aan stagiaires moeten komen. Bedrijven en scholen kunnen elkaar nu op het Ondernemersplein Almere ontmoeten en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Werkgevers kunnen vanaf april zelf kandidaten zoeken, vacatures aanmelden en interessante informatie ophalen bij het Werkgeversserviceteam Almere. Het Werkgeversserviceteam weet van werkgevers welke vacatures open staan, waarna matchmakers de vacatures koppelen aan werkzoekenden uit de gemeentelijke en UWV-bestanden. Het Werkgeversserviceteam werkt ook nauw samen met de afdeling Economische Zaken van de gemeente, dat behoefte aan personeel onder werkgevers signaleert. Het Werkgeversserviceteam organiseert ook de jaarlijkse banenmarkt waar werkgevers en werkzoekenden worden samengebracht.

Naast het werkgeversserviceteam en het Stageservicepunt kunt u op het Ondernemersplein terecht voor de dienstverlening vanuit de Kamer van Koophandel, Economic Development Board Almere, het Ondernemersloket, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, MKB Doorstart, Zelfstandigenloket Flevoland, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering en de Kavelwinkel. Ook zijn er mogelijkheden om, via de site, afspraken te maken voor het spreekuur van advocaat, notaris of accountant.

Zie  voor verdere informatie www.ondernemersplein.almere.nl  of neem contact op met Yvonne Houtstra; co√∂rdinator Ondernemersplein http://yhoutstra@almere.nl./yhoutstra@almere.nl.