19 september 2018

De provincie Flevoland, de Rijksoverheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie geven de economie in Flevoland een stimulans van 13,3 miljoen euro.

Dat geld komt beschikbaar in een nieuw fonds voor het Flevolandse midden- en kleinbedrijf, het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds). Het gaat om een zogenoemd ‘Proof of Concept’-fonds, wat ondernemers de kans biedt hun innovaties en plannen te toetsen op haalbaarheid. Het stimuleren van innovatie is essentieel voor de bevordering van economische groei in Flevoland, een belangrijke doelstelling van de provincie.

Gedeputeerde voor economie Jan Nico Appelman is opgetogen: “De afgelopen jaren stond gebrek aan kapitaal daadwerkelijke innovatie in de weg. Zonde, want we hebben ontzettend veel MKB’ers met goede ideeën. Met dit fonds lossen we dus een concreet probleem op.”

meer info >> Bron: AlmereZaken